دکتر والتر شوهارت

دکتر والتر شوهارت

دکتر والتر شوهارت
دکتر والتر شوهارت
دکتر والتر شوهارت منشأ عقايد مديريت‌ جامع‌ كيفيت‌ و ارتقاي‌ مستمر ،كارمند سابق‌ تلفن‌ بل‌ میباشد .والتر شوارت‌ در سال ۱۸۹۱ در ايلينويز آمريكا ديده‌ به‌ جهان‌ گشود و در سال ۱۹۶۷ جهان‌ را بدرود گفت‌ . او يكي‌از آموزگاران‌ دكتر دمينگ‌ بوده‌ و نظرية‌ سوق‌ فرايندهاي‌ مديريتي‌ براي‌ ايجاد موقعيتهاي‌ سودآور براي‌ مشتريها و صاحبان‌ فرايندها را همگاني‌ نموده‌ و استفاده‌ از ابداع‌ خود تحت‌ عنوان‌ “نمودار كنترل‌ فرايند” را گسترش‌ داد.

وي‌ مؤلف‌ كتاب‌ ” اقتصاد كيفيت‌ توليد ” است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ نخستين‌ كتاب‌ آماري‌ است‌ كه‌ در جهت‌ بهبود كيفيت‌كالاي‌ توليدي‌ به‌ رشته‌ تحرير در آمده‌ است‌.وي‌ متعقد بود كه‌ فقدان‌ اطلاعات‌ بطرز مؤثري‌ تلاشهاي‌ كنترل‌ و فرايندهاي‌ مديريتي‌ را در محيط‌ كار كند مي‌ سازد . براي‌ كمك‌ به‌ مديران‌ در اتخاذ تصميمات‌ علمي‌ ، اثربخش‌و اقتصادي‌ ، او روش‌ كنترل‌ آماري‌ فرايند را ابداع‌ نمود . او همچنين‌ چرخه‌ شوارت‌ را در زمينه‌ آموزش‌ و ارتقا بوجود آورد و تفكر مديريتي‌ را با تحليل‌ آماري‌ تركيب‌ نمود كه‌ تحت‌ عنوان‌ چرخه‌ PDCA معروف‌ است‌ . او معتقد بود كه‌ استفاده‌ از اين‌ چرخه‌  سازمانها را به‌ ارتقاي‌ جامع‌ كيفيت‌ رهنمون‌ خواهد ساخت‌ .

او معتقد به‌ وجود نوسات‌ در مراحل‌ توليد كالا بود و اعتقاد داشت‌ كه‌ مي‌توان‌ دليل‌ نوسانات‌ را از طريق‌ استفاده‌ ازعلم‌ آمار بررسي‌ و نسبت‌ به‌ پايين‌ آوردن‌ نوسانات‌ و در نتيجه‌ بهبود محصولات‌ اقدام‌ نمود .

اين‌ روش‌ به‌ مديران‌ كمك‌ مي‌ كند تا نياز  به‌ تغيير در خطوط‌ توليد را تشخيص‌ داده‌ و تغييرات‌ لازم‌ را به‌ انجام‌برسانند. شوارت‌ با استفاده‌ از اين‌ روش‌ توانست‌ حدود نوسانات‌ فرايند را محاسبه‌ كند .

شوارت‌ علت‌ نوسانات‌ را به‌ عوامل‌ عام‌ و عوامل‌ خاص‌ تقسيم‌ بندي‌ مي‌ كند. در تعريف‌ عوامل‌ عام‌ ، وي‌مشكلات‌ و مسئوليتها را ناشي‌ از عملكرد مديريت‌ در مجموعه‌ سيستم‌ تلقي‌ مي‌ نمايد و عوامل‌ خاص‌ را به‌ نوع‌روش‌ ، افراد و يا صرفا” متوجه‌  ماشين‌ آلات‌  مي‌ سازد.

خانه

 

Management With Standard