نرم افزار

نرم افزارTQS

Paperless_world

با تلاشی طاقت فرسا و زمان طولانی ما الزامات سیستمهای مدیریت کیفیت را بصورت نرم افزارهایی جامع طراحی نمودیم و در شرکتهای بسیاری نصب وپیاده سازی کردیم.

فایل راهنمای هر نرم افزار ارائه گردیده است .

 

خانه

Management With Standard