IATF 16949

ISO/TS 16949

استاندارد IATF 16949 ، سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو در سال ۲۰۱۶ ، جایگزین استاندارد ISO/TS 16949 شد این استاندارد بر پایه استاندارد ۲۰۱۵:ISO 9001 طرحریزی شده است تمامی سازمان هایی که گواهینامه استاندارد ISO/TS 16949:2009 را اخذ نموده اند تا تاریخ ۱۴ سمپتامبر ۲۰۱۸ فرصت دارند تا سیستم مدیریتی خود را به استاندارد IATF 16949:2016 انتقال دهند.IATF و سازمان ISO اطلاعیه ای صادر نمودند که استاندارد IATF 16949 به عنوان استاندارد مجزا با حفظ ساختار استاندارد ISO 9001:2015 منتشر شود.
IATF در ۱ اکتبر ۲۰۱۶ ،  استاندارد IATF 16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو را جایگزین ISO/TS 16949:2009 منتشر نمود
استاندارد IATF 16949:2016 یک استاندارد سیستم مدیریت جهانی در بخش خودرو سازی می باشداین الزامات برای اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت برای تولید کنندگان تجهیزات اصلی (OEM)، تامین کنندگان صنایع خودرو تدوین شده است.

برخی از تغییرات استاندارد ISO/TS 16949 شامل :
الزامات ایمنی مرتبط با قطعات و فرآیندها
دستیابی به الزامات ردیابی محصول با پشتیبانی از تغییرات قانونی
الزامات محصولات با نرم‌افزارهای مرتبط
فرآیند مدیریت گارانتی  و استفاده از راهنمایی صنایع خودرو
مدیریت زیرمجموعه‌های تأمین‌کنندگان و الزامات توسعه آن‌ها
الزامات اضافی مسئولیت‌های حقوقی

Management With Standard