ISO 22000

ISO 22000

iso22000

بی تردید، تامین غذای سالم برای جمعیت رو به ازدیاد جهان ، یکی از مهمترین دغدغه های دنیای امروز ماست.تحولات ناشی از تکنولوژی پیشرفته در تولید مواد غذایی، نه تنها این نگرانی را کاهش نداده، بلکه با نمایان سازی مشکلات ناشی از مصرف غذاهای صنعتی، همسو با توسعه فرآیندهای مدرنیته و تغییر ساختار زندگی های شهری و روستایی که نهایتا باعث افزایش مصرف غذاهای فرآوری شده صنعتی و طولانی تر شدن چرخه تولید تا مصرف گردیده است، این نگرانی را تشدید نموده است.

لزوم استانداردهای خاص این صنعت با تمرکز بر ایمنی مواد غذایی از اولویت های استاندارد سازی جهانی در سه دهه اخیر بوده است که حاصل اجراء این استانداردها در سیستم مدیریت مواد غذایی بر اساس ISO22000-2005 متمرکز گردیده است.

استاندارد جهاني ISO22000-2005 تهیه شده توسط گروه فني ISO/TC34 خطرات موجود در ايمني و سلامت مواد غذايي در نقطه مصرف کنترل می نماید. از انجايي كه خطرات مواد غذايي مي تواند در هر مرحله از زنجيره غذايي رخ دهد، كنترل هاي مناسب در تمامی زنجیره غذايي توسط این استاندارد الزام شده است.استاندارد ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ابزاری برای مدیریت ریسك محسوب می شود كه منحصرا برای اطمینان یافتن صنایع غذایی از ایمنی محصولاتشان طراحی شده است.

استاندارد ISO22000، استانداردی پایه ای است كه به سازمانها و شركتها این امكان را می دهد كه ریسكهای مربوطه را شناخته و آنها را به طور اثر بخش از نظر ایمنی و صرفه اقتصادی مدیریت كنند.

دریافت گواهینامه بر اساس این استاندارد، رویكرد سازمان شما را از شیوه سنتی آزمون كیفیت به شیوه تفكر پیشگیرانه سوق می دهد. این استاندارد رویکردی سیستماتیک در اختیارتان قرار می دهد که کلیه جنبه های زنجیره غذا، از خرید مواد خام تا مصرف نهایی در رستوران، تهیه غذا(catering)، تولید تجهیزات، ماشین آلات و مواد شیمیایی، و بخش خدمات نظیر کنترل آفات، شستشو، حمل و نقل و تدارکات را تحت پوشش قرار می دهد.

استاندارد ISO 22000 با دیدگاه انطباق و سازگاری با سایر استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت ISO 9001طراحی شده است. بنابراین این استاندارد برای هماهنگی و یکپارچه شدن با سیستمهای مدیریت موجود، ایده آل می باشد.

استاندارد ISO 22000 می تواند در تمامی سازمانها و شركتهایی كه به طور مستقیم و غیر مستقیم در زنجیره غذایی دخیلنـد، مورد استفاده قرار گیرد. این استاندارد به شما امكان ارزیابی و نشان دادن مطابقت محصول در رابطه با ایمنی مواد غذایی و كنترل خطرهای مرتبط با ایمنی مواد غذایی را میسر می سازد.

 

اهداف استاندارد ISO 22000 :

 

 • هماهنگ شدن الزامات مدیریت ایمنی غذا برای تجارت در خلال زنجیره غذایی به صورت جهانی
 • طراحی یک ارتباط منطقی در کل سازمان جهت مدیریت ایمنی غذا با رعایت الزامات استاندارد
 • مشارکت همگانی افراد سازمان با انجام هر چه بهتر فعّالیت ها جهت تحقق محصول ایمن
 • هدف گزاری برای سازمان و جامه عمل پوشاندن به سیاست های تعیین شده
 • ایجاد اطمینان در مصرف کننده و تضمین محصول سالم
 • کسب برتری در مقابل رقبا
 • گواهینامه تایید به عنوان ابزار بازاریابی
 • همگامی سازمان با جدیدترین متد مدیریتی رایج در جهان

 

مزایا استاندارد ISO 22000 :

 

 1. حذف یا کاهش محصولات نا منطبق و برگشتی و توانایی تصمیم گیری و بازسازی محصول نا منطبق
 2. بهبود ارتباطات کاری بین واحدهای مختلف سازمان و بین کارکنان
 3. ایجاد اعتماد در مشتریان سازمان با توجه به شناسایی، طراحی و برنامه ریزی جهت کنترل مخاطرات غذا و اطمینان از محصول سالم
 4. کاهش احتمال به وجود آمدن خطاها و اشتباهات در هر مرحله از چرخه غذا
 5. کاهش هزینه های بازرسی و آزمون به دلیل حذف یا کاهش ایستگاههای بازرسی غیر ضروری و تکیه بیشتر و دقیق تر بر نقاط کنترلی و کنترل بحرانی
 6. کنترل بهینه عملیات و امکانات و تجهیزات جهت تضمین انجام فعالیتها مطابق استاندارد
 7. سیستم باعث میشود که سازمان در صورت غیبت افراد کلیدی به عملکرد موثر خود ادامه دهد

خانه

ISO 22

۰۰۰

Management With Standard