صنعت لاستیک

original-1405503188682

تولید قطعات لاستیکی

www.azinpolymer.ir

آقای حسینی

آذین پلیمر مهر

تولید قطعات لاستیکی

www.iranrubber.net

آقای حسینی

شرکت نیوسادپلیمرایرانیان

تولید قطعات لاستیکی

www.behanpolymer.com

آقای مهرانی

شرکت بهان پلیمر

تولید قطعات لاستیکی

www.zagrosbaspar.com

آقای  تن ساز

زاگرس بسپارماهان

تولید قطعات لاستیکی

www.matinkimia.com

آقای جودکی

شرکت متین کیمیا

تولید قطعات لاستیکی

آقای مومنا

شرکت فام نوآور

تولید قطعات لاستیکی

www.sepehrsanat.com

آقای بقایی

شرکت سپهرصنعت ایران

تولید قطعات لاستیکی

آقای مرادخان

شرکت پیشرو صنعت پلیمر

Management With Standard